Persondatapolitik


Persondatapolitik


Et af Solbrillesalg.dk's overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger. Solbrillesalg.dk ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Solbrillesalg.dk håndterer dine personoplysninger.Dataansvarlig

mirapass driver solbrillesalg.dk.


mirapass (benævnes herefter Solbrillesalg) er dataansvarlig.


mirapass kontaktoplysninger er:


Solbrillesalg.dk 

Morbærhaven 25

9000 Aalborg


Solbrillesalg udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Solbrillesalg er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).


Solbrillesalg sælger fysiske produkter.


Når du, ved bestilling af én eller flere produkter og ved køb afgiver dine personoplysninger til Solbrillesalg, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Solbrillesalg.


Hvordan indsamler Solbrillesalg personoplysninger?


Solbrillesalg indsamler personoplysninger på følgende vis:


Når du vælger at købe et eller flere af Solbrillesalgs fysiske produkter.

Via browser cookies og web beacons.

Når du abonnerer på Solbrillesalgs nyhedsbreve.

Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.


Hvilke informationer indsamler Solbrillesalg?

Solbrillesalg indsamler blandt andet følgende personoplysninger:


Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.

Købshistorik

Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer

Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.

Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Solbrillesalg i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.


I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede kunder om Solbrillesalgs vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

 


Online køb med kreditkort

Solbrillesalg anvender Quickpay (DIBS www.quickpay.dk ), i forbindelse med dine køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel DIBS som Solbrillesalg.dk er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (www.pbs.dk). Solbrillesalg.dk bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.


Ved bestillinger gemmer Solbrillesalg de oplysninger, som du har oplyst, i indtil 5 måneder, hvorefter oplysningerne slettes.


Udover gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen. 

 


Hvad er formålet med indsamlingen?

Solbrillesalg indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende ydelser samt i nærværende persondatapolitik.


Solbrillesalgs formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:


Behandling af dine køb af Solbrillesalgs produkter.

Kontakt til dig før, under eller efter dit kø

Forbedring og udvikling af Solbrillesalgs serviceydelser.

Tilpasning af Solbrillesalgs kommunikation og markedsføring til dig.

Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.

Administration af din relation til Solbrillesalg.

Opfyldelse af lovkrav.

Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Solbrillesalg baserer behandlingen af dine personoplysninger.


Solbrillesalg kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med online køb.


Ligeledes kan Solbrillesalg behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.


Behandlingen kan også finde sted for at Solbrillesalg kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.


Af legitime interesser, som Solbrillesalg forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Solbrillesalgs serviceydelser.


Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.


Rettighederne er som følger:


Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Solbrillesalg behandler om dig.

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Solbrillesalg har registreret om dig.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger Solbrillesalg har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Solbrillesalg alle oplysninger, som Solbrillesalg ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Solbrillesalg efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.


Du kan ved skriftlig anmodning til Solbrillesalg enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.


Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt dit eventuelle ordrenummer.


Du kan også kontakte Solbrillesalg, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


Anmodningen fremsendes til:


Solbrillesalg.dk

Morbærhavne 25

9000 Aalborg


Solbrillesalg vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din e-mail.


Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Solbrillesalg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Solbrillesalg kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

 


Hvis du ansøger om en stilling hos Solbrillesalg

Når du søger en stilling hos Solbrillesalg behandles de oplysninger, som du har givet Solbrillesalg i forbindelse med din ansøgning.


Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.


Solbrillesalg bruger oplysningerne til at vurdere, om Solbrillesalg ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.


Dine oplysninger opbevares blandt på Solbrillesalgs sikre server med begrænset adgang.


Solbrillesalg har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).


Det er alene relevante ledere, HR-afdelingen og IT-administratorer, der med personlige passwords har adgang til dine oplysningerne.


Hvis du bliver ansat i Solbrillesalg gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Solbrillesalgs persondatapolitik for medarbejdere, som du finder på Solbrillesalgs sikre server.


Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder efter afslaget er givet. Solbrillesalg indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen.


Solbrillesalg kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.


Solbrillesalg beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 7 i nærværende persondatapolitik.


Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Solbrillesalg behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Solbrillesalg sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Solbrillesalgs HR afdeling via e-mail: info@solbrillesalg.dk.


Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. 

 


Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Solbrillesalg beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Solbrillesalg har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.


Solbrillesalg kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.


For at undgå datatab tager Solbrillesalg løbende back up af vores datasæt.


I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Solbrillesalg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt


Solbrillesalgs sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.


Udover Solbrillesalgs interne systemer benytter Solbrillesalg sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.


Solbrillesalg har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.


Solbrillesalg kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.


Solbrillesalg sletter dine personoplysninger, når Solbrillesalg efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.


Cookies

Solbrillesalg anvender cookies til Solbrillesalgs digitale ydelser. Yderligere oplysning om vores cookiepolitik finder du her: Cookiepolitik


Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Solbrillesalgs behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:


Solbrillesalg.dk

Morbærhaven 25

9000 AalborgMedfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.


Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk .


Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Solbrille Salgshjemmeside.


Du kan se datoen for sidste revision af politikken nedenfor.


  1. marts 2021.